Publikace ke stažení

Jde to i jinak!

Velikost: 10.2 MBVytvořeno: 2016-09-30 20:58Staženo: 968x

Jde to i jinak! Analýza vztahů sexuální práce, zákonů a policie Publikace z roku 2016 shrnuje výsledky výzkumu organizací ROZKOŠ bez RIZIKA a Spolku Ulice Plzeň k tématu násilného a nekorektního ...

Výroční zpráva R-R za rok 2015

Velikost: 13.2 MBVytvořeno: 2016-08-02 20:00Staženo: 1 577x

Tak tohle NE! Analýza násilí v sexbyznysu a jeho řešení

Velikost: 9.2 MBVytvořeno: 2016-04-26 01:12Staženo: 1 954x

„Kniha představuje rizikové faktory násilí v sexbyznysu a navrhuje možnosti a doporučení, jak těmto rizikům předcházet či je řešit na rovině sociálního prostředí sexuální práce i na rovině samotných ...

Vybrané terapeutické přístupy v pomoci obětem traumatizovaným po sexuálním napadení

Velikost: 134.3 kBVytvořeno: 2015-11-08 14:24Staženo: 902x

Cílem textu je přiblížit odbornicím a odborníkům z pomáhajících profesí možnosti terapeutické práce s traumatem a posttraumatickou stresovou poruchou z pohledu čtyř vybraných psychoterapeutických ...

Přítomnost násilí v sexbyznysu a možnosti jeho eliminace

Velikost: 411.6 kBVytvořeno: 2016-02-08 14:11Staženo: 1 025x

Text se zabývá tématem násilí v sexbyznysu a možnostmi jeho řešení. Mapuje druhy násilí, postoje, předsudky a stereotypy a dává konkrétní návrhy, jak těmto zkušenostem s násilím čelit. Cílem je ...

Leták právní pomoc

Velikost: 203.1 kBVytvořeno: 2016-06-08 02:59Staženo: 732x

Leták k právní pomoci R-R pro ženy pracující v sexbyznysu. Více o tématu: http://rozkosbezrizika.cz/nabizime/pravni-pomoc

Průvodce bezpečnější prací v sexbyznysu

Velikost: 3.6 MBVytvořeno: 2015-04-18 11:37Staženo: 3 378x

Tato brožura shrnuje bezpečnostní rady a  tipy. Poradí vám, na co konkrétně si máte dát pozor při práci v  sexbyznysu (ať už pracujete v  klubu, v  bytě, na ulici, či jezdíte za ...

Publikace: Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá?

Velikost: 1.4 MBVytvořeno: 2014-06-11 17:10Staženo: 5 570x

Publikace R-R: Ze sexbyznysu na trh práce?

Velikost: 9.2 MBVytvořeno: 2013-11-28 13:09Staženo: 6 996x

Publikace, která je výsledkem stejnojmeného projektu, je rozdělena na tři části. V první z nich se v jednotlivých kapitolách popisuje, jak vypadá legalizace v Německu a Nizozemsku, a je shrnut ...

Článek R-R v Sociální práci

Velikost: 773.9 kBVytvořeno: 2012-11-02 02:46Staženo: 3 726x

Legislativa zdravotních služeb je často v rozporu s filozofií a legislativou služeb sociálních. Jedním z úskalí naší práce proto bylo ujednocení formulářů pro terénní práci a individuální plánování...

Program konference Strukturální násilí a ženy v sexbyznysu

Velikost: 744.1 kBVytvořeno: 2016-05-30 16:36Staženo: 955x

Podrobný program konference STRUKTURÁLNÍ NÁSILÍ A ŽENY ZE SEXBYZNYSU: http://rozkosbezrizika.cz/ke-stazeni/soubory/sn-2016-program-konference16-6-2016-final-pdf/stahnout Více informací ke ...

Fair play - Desatero pro zákazníky

Velikost: 9.2 MBVytvořeno: 2015-11-02 15:27Staženo: 6 884x

Ženy sobě. Zkušenosti se skupinovým setkáváním žen v sociálně tíživé situaci

Velikost: 2.5 MBVytvořeno: 2015-07-23 12:46Staženo: 1 590x

Text shrnuje zkušenosti se zavedením komplexního programu pro ženy v tísnivé sociální situaci realizovaném organizacemi Jako doma – Homelike, ROZKOŠ bez RIZIKA a In IUSTITIA v rámci projektu Ženy ...

Sexuální praktiky a bezpečnější sex

Velikost: 188.4 kBVytvořeno: 2015-04-09 01:24Staženo: 11 984x

Pokud holdujete neobvyklým sexuálním praktikám, zamyslete se nad ochranou svého zdraví a zdraví vašeho partnera nebo partnerky. V dokumentu najdete, jaká rizika vám při vybraných sexuálních ...

Výroční zpráva R-R rok 2014

Velikost: 3.4 MBVytvořeno: 2015-06-25 17:10Staženo: 1 312x

.

Výroční zpráva R-R rok 2013

Velikost: 9.9 MBVytvořeno: 2014-10-07 12:59Staženo: 2 166x

Text o týmu R-R v ČB

Velikost: 1.5 MBVytvořeno: 2013-07-04 13:33Staženo: 376x

Z médií.

Výroční zpráva R-R rok 2012

Velikost: 4.5 MBVytvořeno: 2013-09-16 22:21Staženo: 3 082x

Výroční zpráva R-R rok 2011

Velikost: 1.8 MBVytvořeno: 2013-07-19 05:46Staženo: 5 254x

Královna odchází, ať žije královna!

Výroční zpráva R-R rok 2010

Velikost: 2.5 MBVytvořeno: 2011-03-17 00:07Staženo: 1 867x

Výroční zpráva R-R rok 2009

Velikost: 2.1 MBVytvořeno: 2010-02-16 23:57Staženo: 2 216x

Výroční zpráva R-R rok 2008

Velikost: 2.8 MBVytvořeno: 2009-02-16 23:58Staženo: 1 793x

Výroční zpráva R-R rok 2007

Velikost: 924 kBVytvořeno: 2013-07-01 01:01Staženo: 1 696x

Jak podat stížnosti nebo podněty

Velikost: 163.8 kBVytvořeno: 2013-05-21 02:47Staženo: 946x

Příběh naší klientky plný násilí

Velikost: 566.6 kBVytvořeno: 2011-12-17 02:50Staženo: 3 490x

Prostitutka Helena brutální útok přežila jen zázrakem. Sdružení Rozkoš bez rizika uspořádalo pochod proti násilí...

Názory na zákon o regulaci prostituce

Velikost: 990.7 kBVytvořeno: 2011-05-17 01:08Staženo: 1 957x

Co si myslí sexuální pracovnice o Návrhu Zákona o regulaci prostituce.

Regulation of prostitution research

Velikost: 812.9 kBVytvořeno: 2013-08-07 01:08Staženo: 2 176x

Jak podat stížnosti nebo podněty RU

Velikost: 177.2 kBVytvořeno: 2013-05-23 02:59Staženo: 2 027x

Pravidla terénních programů

Velikost: 199.2 kBVytvořeno: 2013-05-21 03:04Staženo: 1 531x

Balíček právních informací

Velikost: 1.5 MBVytvořeno: 2015-09-02 17:58Staženo: 1 674x

 Zažíváte násilí? Nespravedlivé jednání? Obtížné situace na ulici?- Máte svoje práva- Poradíme vám Publikace obsahuje rady a kontakty pro ženy v sociálně tíživé situaci, které zažívají nebo ...

Deklarace práv sexuálních pracovníků a pracovnic

Velikost: 189.7 kBVytvořeno: 2005-10-15 07:24Staženo: 3 904x

Tuto deklaraci vypracovalo a schválilo 120 sexuálních pracovníků a pracovnic a 80 spojenců z 30 zemí na Evropské konferenci o práci v sex-byznysu, lidských právech, práci a migraci, jež se konala v ...

Leták k vyšetření R-R Praha

Velikost: 783.7 kBVytvořeno: 2015-12-14 04:34Staženo: 1 131x

THE RULES for providing services of the Outreach programme

Velikost: 204.8 kBVytvořeno: 2013-05-21 03:06Staženo: 937x

Leaflet Complete Sexually Transmitted Infection testing

Velikost: 785.7 kBVytvořeno: 2015-12-14 04:43Staženo: 798x

Ze sexbyznysu na trh práce? Kapitola Od sexuálních služeb k sexuální asistenci

Velikost: 1.5 MBVytvořeno: 2013-11-28 02:33Staženo: 1 579x

Text Lucie Šídové k sexuální asistenci zveřejněný v roce 2013 v knize R-R "Ze sexbyznysu na trh práce?".

Leták poradna RR

Velikost: 164.4 kBVytvořeno: 2014-02-11 00:30Staženo: 613x

Pravidla terénních programů RU

Velikost: 204.3 kBVytvořeno: 2013-05-21 03:05Staženo: 897x

Ze sexbyznysu na trh práce? Kapitola Odchod ze sexbyznysu

Velikost: 2.6 MBVytvořeno: 2016-06-12 22:27Staženo: 647x

Jak provozovat bezpečnější sex. Sexuální praktiky

Velikost: 474.4 kBVytvořeno: 2016-06-13 01:56Staženo: 784x

Leták z dílny R-R k tématu bezpečnějšího sexu a sexuálním praktikám. V letáku zjistíte, jaká jsou rizika, a jak se lépe chránit při technikách jako je např. BDSM, pissing nebo double ...

Jak provozovat bezpečnější sex. Ochranné pomůcky

Velikost: 450.7 kBVytvořeno: 2016-06-13 02:00Staženo: 614x

Mějte na paměti, že jste to VY, kdo určuje HRANICE zákazníkovi. Nenuťte se dělat věci, které Vám jsou nepříjemné či ve Vás vzbuzují odpor. Kondom a lubrikant – věrní společníci profesionálních ...

Praktické informace o pohlavně přenosných infekcích

Velikost: 560 kBVytvořeno: 2016-06-13 02:18Staženo: 1 149x

Ach jo...! Měl jsem sex bez kondomu a teď mám strach, že mám pohlavní nemoc. Jak rozpoznat pohlavně přenosnou infekci? Co dělat v případě podezření a co naopak nedělat? Jak infekcím předcházet? ...

STI tajemství zbavené

Velikost: 2.9 MBVytvořeno: 2015-08-02 12:54Staženo: 1 655x

Preventivní materiál STI tajemství zbavené vydalo občanské sdružení CODE 004 o.s., provozovatel webzinu 004.CZ. Jedná se o publikaci, popisující na svých 44 stranách klinické příznaky většiny známých ...

Plakát proti vyhoření

Velikost: 3.3 MBVytvořeno: 2016-08-03 15:15Staženo: 626x

Nemůžete dál, jste "vyhořelá"? Nevíte, co s tím? Přinášíme vám několik rad a doporučení od vaší kolegyně Annie Sprinkle.

1_Sidova_Strukturalni nasili_o projektu.ppt

Velikost: 2.5 MBVytvořeno: 2016-09-14 02:38Staženo: 523x

2_Kutalkova_Shrnuti vyzkumu.ppt

Velikost: 695.8 kBVytvořeno: 2016-09-14 02:46Staženo: 516x

3_Candigliota_Priklady_z_praxe_a_moznosti_reseni.ppt

Velikost: 795.6 kBVytvořeno: 2016-09-14 02:46Staženo: 555x

5_Frybert_Prodej sexualnich sluzeb na ulici.pptx

Velikost: 492.9 kBVytvořeno: 2016-09-14 02:47Staženo: 531x

6_Beranek_Problematika prostituce v Plzni.pptx

Velikost: 3.1 MBVytvořeno: 2016-09-14 02:47Staženo: 545x

7_Chovancova_Zkusenosti z projektu.pptx

Velikost: 14.9 MBVytvořeno: 2016-09-14 02:48Staženo: 504x

9_Jambrikovic_Dopady represivní vyhlasky.pptx

Velikost: 263.3 kBVytvořeno: 2016-09-14 02:58Staženo: 531x

10_Polakova_Dekriminalizace.ppt

Velikost: 3.6 MBVytvořeno: 2016-09-14 02:58Staženo: 501x

12_Sidova_Tipplezony.ppt

Velikost: 7.9 MBVytvořeno: 2016-09-14 03:00Staženo: 501x

13_Norli_Dopady_represivnich_politik_na_sex_pracovnice.pptx

Velikost: 1.4 MBVytvořeno: 2016-09-14 03:00Staženo: 468x

14_Herzog_Hledani_spolecnych_reseni.ppt

Velikost: 5.6 MBVytvořeno: 2016-09-14 03:01Staženo: 563x

Foto_R-R_Svetovy_den_AIDS_2012.rar

Velikost: 8.7 MBVytvořeno: 2017-02-14 15:48Staženo: 450x

Vyrocni_zpravaRR_2014_finweb.pdf

Velikost: 3.9 MBVytvořeno: 2017-02-14 15:48Staženo: 363x

Výroční zpráva R-R za rok 2016

Velikost: 4.8 MBVytvořeno: 2017-05-24 13:01Staženo: 310x

EasyCookieInfo

« Duben 2018 »
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Audio příběh