Podporují nás

Vyšetření na pohlavně přenosné infekce

R-R má statut nestátního zdravotnického zařízení a kromě rad, jak se nenakazit, nabízí svým klientkám i kompletní vyšetření na pohlavně přenosné infekce (PPI) včetně testování na HIV. Testujeme pouze osoby starší 18 let.

Služby vyšetření poskytujeme:

v rámci služby terénních programů R-R, kdy přijedeme za Vámi, tedy přímo na scéně sexbyznysu (kluby, priváty, venkovní stanoviště apod.) či v mobilní ambulanci ve 12 krajích ČR;

v poradenských centrech R-R Praha, Brno a České Budějovice (viz níže).

Cílová skupina:

• V prvé řadě ženy poskytující placené sexuální služby, včetně tanečnic, striptérek, pornohereček (sexuální pracovnice). A také bývalé sexuální pracovnice.

• Dále ženy, které jsou či budou k poskytování sexuálních služeb donuceny ať již přímo (nejbližším okolím, uvedením v omyl) nebo nouzí.

• Muži nepatří do naší cílové skupiny. Zájemcům o službu – mužům, jsou předávány kontakty na další organizace či zdravotnická zařízení, která nabízejí testy na pohlavně přenosné infekce.

Čeho chceme dosáhnout a jak?

Stabilizace počtu HIV pozitivity a snižování výskytu pohlavně přenosných infekcí.

• Včasným odhalením a léčbou pohlavně přenosných infekcí. I malá zdánlivě bezvýznamná infekce zvyšuje pravděpodobnost nákazy jinou mnohem závažnější chorobou - především HIV.

• Preventivními aktivitami (rozdávání informačních letáků a brožurek, kondomů a lubrikačních gelů, povídání si o bezpečnějším sexu) s cílem dosáhnout toho, aby si sexuální pracovnice chránily své zdraví a neriskovaly.

• Testování na HIV doprovázené kvalifikovaným před a potestovým poradenstvím má význam:

pro klientku, resp. sexuální pracovnici:
a) negativní výsledek většinou posílí její lpění na zásadách bezpečného sexu do budoucna;
b) pozitivní výsledek umožní zahájit včasnou léčbu (HIV zatím není vyléčitelné, ale je léčitelné – onemocnění AIDS lze oddálit);

pro společnost:
a) epidemiologický - profesionalita v poskytování sexuálních služeb zahrnuje pravidelné testování nejen na HIV ale i ostatních pohlavně přenosných infekcí (PPI) a důsledné dodržování zásad bezpečného sexu. Skutečné profesionálky nejsou zdrojem PPI;
b) ekonomický - léčba HIV pozitivního pacienta dosahuje v průměru 500 000,- Kč ročně. Sexuální pracovnice dodržováním zásad bezpečného sexu nejen chrání sama sebe, ale pozitivně ovlivňuje i sexuální chování svých zákazníků. Vždyť 85 % z nich jsou ženatí, nebo mají stálou partnerku.

Principy služby:

Využívání zdravotních služeb je dobrovolné. Testy je možné provádět pouze osobám starším 18 let. Zájemkyně o službu/klientka nemusí využít všechny nabízené možnosti vyšetření na pohlavně přenosné infekce (dále jen PPI), ale má možnost si vybrat pouze některá vyšetření na PPI. Pracovnice R-R respektuje rozhodnutí klientky.
Personál R-R dodržuje mlčenlivost a lékařské tajemství, výsledky sděluje pouze klientce.

Pravidla služby a kontakty:

• Na vyšetření neobjednáváme! Stačí přijít v otevírací době našich poradenských center:

Praha, Bolzanova 1, Praha 1, vchod z Opletalovy ulice. Otevřeno každý čtvrtek od 16 do 20 hod.
Brno, Vlhká 10. Otevřeno každou středu od 17 do 20 hod.
České Budějovice, Česká 20, každou středu od 17 do 20 hod.

• Přítomná pracovnice si zapíše zájemkyni o službu do knihy návštěv.
• Poslední vyšetření je prováděno v 19,45 hod.
• Výsledky nesdělujeme po telefonu z důvodu bezpečnosti. Je třeba si pro výsledky přijít osobně. Poskytujeme kopie výsledků.
• Po provedeném vyšetření můžeme klientce vystavit potvrzení o absolvování vyšetření.

Jaká vyšetření a za jakých podmínek je provádíme?

• Anonymně a bezplatně lze provést pouze test na HIV, a to 1x za 3 měsíce;
• Bezplatně, avšak ne anonymně (požadujeme doklad) lze provést testy z krve na syfilis 1x za 3 měsíce všem klientkám (bez ohledu na druh pojišťovny, i pro nepojištěné klientky - cizinky)!
• Po předložení kartičky pojištěnce je možno se nechat vyšetřit na PPI zcela ZDARMA a to 1x za 3 měsíce, ovšem musíte být pojištěna u našich smluvních pojišťoven.
• pokud jste pojištěna u jiných pojišťoven, a požadujete od nás vyšetření na PPI (kromě HIV a syfilis, ty jsou zdarma), budeme Vám účtovat pouze částky, které platíme tzv. třetí straně – za laboratorní zpracování odebraného materiálu.

Leták k vyšetření v Poradenském centru R-R Praha
Leaflet Complete Sexually Transmitted Infection testing

Ceník vyšetření v Poradenském centru R-R Brno

Co všechno zdravotní služby zahrnují

• testování na HIV a syfilis z krve;
• stěry z pochvy a děložního čípku (kapavka, chlamydie, kvasinky, bakterie);
• stanovení diagnosy a léčby;
• vyšetření protilátek proti Hepatitidě typu A, B, C,;
• těhotenský test;
• informace o zásadách bezpečnějšího sexu a jak se chránit v sexbyznysu (distribuce informačních materiálů a prostředků prevence – kondomy, lubrikanty);

V rámci terénních programů provádíme: rychlotesty na HIV a syfilis z kapky krve z prstu, předtestové a potestové poradenství. V případě výjezdu mobilní vyšetřovací jednotkou též vyšetření na další PPI (kapavka, chlamydie aj.), těhotenský test.

Poskytujeme i nestandardní vyšetření na pohlavní infekce:
• Stěr z krku – před vyšetřením je nutné alespoň 2 hodiny nejíst, nepít, nežvýkat, nekouřit!
• Stěr z konečníku.

Doplňkové služby:
teplý nápoj/voda, sprcha, ošacení – jsou poskytovány pouze tehdy, pokud chce klientka využít zdravotních služeb.

Jaké služby neposkytujeme:
• gynekologické vyšetření na rakovinu děložního čípku, vyšetření ultrazvukem,
• sledování těhotenství a vývoje plodu pacientky. Pomáháme příp. najít vhodného gynekologa.

Kdo služby poskytuje

Zdravotní služby poskytuje odborný zdravotnický personál tedy registrované zdravotní sestry a lékaři/lékařky – specialisté na pohlavní choroby (dermatovenerologové)

Sociální poradenství

Smyslem odborného sociálního poradenství R-R je pomoci cílové skupině v nepříznivé sociální situaci. Poskytujeme potřebné informace k řešení životních problémů jako je ztráta bydlení, zadlužení, problémů ve vztazích apod. Nabízíme podporu při řešení těchto situací, podporu při rozhodnutí a pracesu opuštění práce v sexbyznyse. Poskytujeme informace ke snížení rizik spojených s poskytováním placených sexuálních služeb.

Cílová skupina:

  • ženy poskytující placené sexuální služby, včetně tanečnic, striptérek, pornohereček (tj. sexuální pracovnice), bývalé sexuální pracovnice;
  • ženy, které jsou či budou k poskytování sexuálních služeb donuceny ať již přímo (nejbližším okolím, uvedením v omyl) nebo nouzí;
  • ženy, které zvažují, zda začnou poskytovat placené sexuální služby.

Principy služby

Odborné sociální poradenství je dobrovolné a bezplatné. Všem příchozím poskytujeme základní sociální poradenství (potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace, zejména předání kontaktu na vhodnou službu).

Služba může být poskytnuta anonymně. Pracovnice R-R dodržují mlčenlivost.

Klientka nemusí čerpat všechny nabízené služby, sama si zvolí, kterých služeb využije a v jakém rozsahu. V rozhodování o směřování a cílech pomoci má klientka rozhodující slovo. Pracovnice R-R respektuje rozhodnutí klientek.

Pravidla služby

Na poradenství není potřeba se objednat! Stačí přijít v otevírací době našich poraden. Přítomná pracovnice si zapíše zájemkyni o službu do knihy návštěv.

Podmínkou čerpání služeb R-R je dodržování pravidel, která jsou zveřejněna v poradenských centrech R-R (př. zákaz kouření v prostorách R-R, vnášení zbraní apod.).

Klientka má právo vyjádřit nespokojenost s poskytnutou službou, přinášet návrhy, podněty ke zlepšení služeb, podat stížnost. Podrobné informace ke způsobu podání podnětů a stížností naleznete v našich centrech.

V rámci poradenství poskytujeme:

  • pomoc v krizi a osobních problémech
  • preventivně edukační poradenství zaměřené na snižování rizik (bezpečnější sex., sebeobrana, apod.), informační materiály a prostředky prevence (kondomy, lubrikanty, osobní alarmy)
  • sociálně právní poradenství (pomoc s vyřizováním dávek, dokladů, atd.)
  • zprostředkování kontaktu na jiná zařízení (lazylové domy, krizová centra, léčebny apod.)
  • pomoc při hledání zaměstnání JOB KLUB a ubytování (PC pro klientky, internet, využití telefonu k hledání práce, bydlení apod.)

Doplňkové služby:

  • teplý nápoj/voda, sprcha, základní ošacení - zdarma,
  • těhotenský test,
  • v Praze možnost zapojit se do divadelního souboru Rozkoš (herectví, zpěv, tancování) a zažít ocenění a úspěch při vystoupeních.

Kdo služby poskytuje

Odborné sociální poradenství poskytují sociální pracovnice se vzděláním z VOŠ/VŠ sociální práce. V týmu jsou i pracovnice specializované na určitou problematiku, např. krizová intervence, domácí násilí, adiktologická problematika - závislosti aj.

Přednášky a besedy

ROZKOŠ bez RIZIKA nabízí školám, institucím a jiným zařízením přednášky na témata: intimita, bezpečnější sex, partnerství, nastavení hranic, sexuální asistence, sexbyznys a jeho podoba dnes. Přednášky a besedy jsou určené široké i odborné veřejnosti, lidem z pomáhajících služeb a upravené nabízíme též dětem od 7 let. Spolupracujeme například s domovy sociální péče.

Naší výhodou je, že se nebojíme o sexualitě hovořit a známe tuto problematiku z mnoha úhlů. Lektorky R-R mají přímou zkušenost z terénních výjezdů R-R do nočních klubů, dokážou zodpovědět většinu otázek a do rozpaků je jen tak něco nepřivede.

Tématické bloky:394 up small

V případě zájmu kontaktujte naši kolegyni Báru Pšenicovou na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonu 728 242 002. Orientační ceník přednášek najdete pod článkem.


PARTNERSKÉ VZTAHY A SEX
Blok je určen pro děti od 15 let. Jeho obsahem jsou techniky i diskuze zaměřené na témata bezpečnějšího sexu, důsledků rizikového sex. života, antikoncepce, těhotenství, pohlavně přenosných infekcí, kde hledat pomoc... Program je interaktivní, děti si mohou osahat pomůcky k bezpečnějšímu sexu (kondomy, orální roušky, lubrikační gely, femidon..), různé druhy antikoncepce (tělísko, tablety..). Zároveň dětem demonstrujeme jak se všemi těmito pomůckami zacházet tak, aby je opravdu chránily. Máme zkušenost, že děti často ani neumí správně nasadit kondom. Tvrdíme, že na žádném jiném typu školení toto děti neuvidí a ani se to nedozví.
    Program je postaven bezpečně, aby se utvořila otevřená atmosféra, prostor pro sdílení a možnost řešení problémů. Součástí je i krabička na dotazy, díky které se účastníci a účastnice mohou anonymně zeptat na věci, na které se stydí zeptat lektorek přímo.

PREVENCE ŠIKANY A KYBERŠIKANY
Program je určen pro děti od 7 do 15 let. Je zaměřen na vztahy ve skupině jako je školní třída, kolektiv v NZDM apod. Zkoumá a pomáhá odhalit vzájemnou kooperaci dětí, jejich vzájemné vztahy, postavení jednotlivců atd. Soustředí se na techniky, které pomáhají odhalit skutečné vztahy ve skupině, případně i šikanu nebo kyberšikanu.
   Program je poskládán z diskuzních a interaktivních částí, kde nás zajímá hlavně postoj dětí, jejich názory a to, co už o kyberšikaně a šikaně vědí, plus jak se jí i ony samy mohou ubránit. Děti se zde také dozví o speciálních pojmech jako je například sexting. Bohužel právě v oblasti intimity se na sociálních sítích velmi chybuje. Máme s tím praktické zkušenosti a víme co poradit, aby k podobným situacím v životě dětí a dospívajících nedocházelo.
   Program je hodně zaměřen na prevenci – tedy na přemýšlení a zamyšlení se nad tím, co o sobě zveřejňuji, kde, kdo má k těmto informacím přístup, jak svoje osobní údaje zabezpečit a proč je to důležité.

JAKÉ JSOU MÉ HODNOTY?
Tento přednáškový program je určen pro děti od 8 let dále a vždy je přizpůsoben věkové úrovni dětí. Věnuje se hodnotovým postojům, a mapování toho, jak to děti mají s hodnotami, co je konkrétně pro ně v životě důležité, potažmo, zda jsou ochotné jít za svým zájmem i když cesta není moc pohodlná.
   Snažíme se, aby děti samy přišly na to, že jsou v životě u jiné hodnoty než ty materiální a že i ony samy o ně víc stojí (rodina, kamarádi..). Vzhledem k tomu, že ROZKOŠ bez RIZIKA je na specialista na témata, které se vztahují k sexualitě, zaměřujeme se mimo klasických hodnot i na téma hodnoty partnerství oproti hodnotě sexu. Lidská sexualita a vztahy jsou naším know – how, v této oblasti jsme jedineční. Cílem je dětem ukázat, že hodnotou není samotný sex, ale vztah. Že sex bez vztahu není hodnota.
   Program je poskládán z diskuzních a interaktivních částí. Cílem je, aby děti přišly na většinu samy, jejich osobní AHA! prožitek.

MOJE HRANICE A PRAVIDLA
Program je zaměřen na děti od 10 let výše. Vždy je přizpůsoben věkové úrovni dětí. Věnuje se tomu, že v životě máme spoustu hranic, limitů, pravidel. Podporuje děti, aby se naučily rozeznávat, že některé pravidla a hranice jsou důležité a že je fajn si je držet. Učí také děti poznávat, kde jsou jejich vlastní hranice a pravidla. Program je hodně zaměřen na hranice ve vztahu k vlastnímu tělu, vlastní sexualitě. Pracujeme s vrstevnickými normami (kdo „to" ještě nezkusil, je divnej..), mluvit budeme i o tom, že pokud je mi nepříjemné něco, co mi dělá někdo jiný, je v pořádku to odmítnout, vymezit se a to i v případě, že je to dospělý člověk. S dětmi budou probrány jednotlivé modelové situace a jejich řešení – jak se v dané konkrétní situaci zachovat.
   Program je poskládán z diskuzních a interaktivních částí. Je zaměřen hlavně na to, aby si děti našly svou cestu, jak pracovat s hranicemi a aby samy poznaly, že někdy je nutné si své hranice (zejména hranice vlastního těla) hájit i proti autoritám.

SEXUÁLNÍ ASISTENCE
Cílem přednášky je seznámení účastníků a účastnic s tématem sexuální asistence, která je určena osobám s hendikepem. Účastníci/e získají informace o tom, co je a není sexuální asistence, jaké má možnosti a limity, jak funguje v zahraničí, jaká má pravidla a právní ukotvení v České republice. Účastníci/e se seznámí s pomůckami (zahraničními i dostupnými na českém trhu), které mohou využívat i sociální pracovníci/e při práci se sexualitou osob s hendikepem. Zároveň nabízíme konzultace k tématu.

SEXBYZNYS A JEHO PODOBA DNES
Co je sexbyznys, jak se změnila jeho podoba v posledních letech, jaké služby R-R nabízí a s jakou úspěšností - to vše a mnoho dalších může být obsahem přednášky na vámi zadané téma.


Přednášky, semináře, jednorázové preventivní akce:

1 hodina (60 minut) – 1 000 - 1 500 Kč
4 hodiny - 4 000 - 4 500 Kč
8 hodin - 7 500 - 8 000 Kč


Reference:

V minulém roce náš Domov pro matky s dětmi při Diakonii ČCE v Litoměřicích navštívila Zuzana Zahradníková z R-R, která si s našimi klientkami povídala o pohlavně přenosných chorobách a o pravidlech bezpečného sexu. Našimi klientkami jsou ženy, které o tomto tématu moc neví a nemají si o tom s kým promluvit. Některé naše klientky mají i osobní zkušenost se sexbyznysem. Jsme proto moc rádi, že jsme navázali spolupráci s Rozkoší bez rizika, která je v této oblasti uznávaným odborníkem.
     Celá beseda probíhala ve velmi přátelském duchu, paní Siváková umí velice hezky povídat a vše srozumitelně vysvětlit. Moc děkujeme a těšíme se na příští setkání!           Za Domov pro matky s dětmi, Bc. Poštová Vendula (http://rozkosbezrizika.cz/aktuality/ohlas-na-besedu-v-domove-pro-matky-s-detmi-se-zuzkou-sivakovou-z-r-r)


Sexuální rozkoš bez rizika? R-R v rámci besed "Taky mezi námi" na Gymnáziu J. Ortena v Kutné Hoře:
http://www.gymkh.cz/Dom%C5%AF/tabid/40/EntryId/1030/Sexualni-rozkose-bez-rizika.aspx


V říjnu roku 2013 proběhla série devíti sociálně preventivních programů pro střední školy k problematice prostituce... Mezi lektory byl také tým pracovnic z organizace Rozkoš bez rizika ve složení Mgr. Jana Poláková, Zuzana Zahradníková, DiS a Bc. Simona Zatloukalová. Formou prezentace, besedy a vybraných aktivizujících činností byla přítomným studentům představena tato organizace a její poslání, diskutovalo se o zásadách bezpečného sexu a zaujaly i konkrétní příklady z praxe. Studentům byly zprostředkovány i informační materiály a prezervativy... Dle ohlasů takřka čtyř set studentů a jejich vyučujících byla realizovaná aktivita, která přiblížila prostituci jako všudypřítomný jev s důrazem na zdravotní rizika a možné trestně právní předpisy, vnímána velmi pozitivně.
  
Mgr. Jitka Králová, muzejní pedagog, Regionální muzeum Mělník


Nabídku přednášek R-R k bezpečnějšímu sexu, prevenci šikany, stanovení si hranic a dalším tématům podpořila v roce 2014 ČSOB. Díky této podpoře jsme mohli poskytnout sérii 12 přednášek školám, nízkoprahovým klubům a dalším zařízením zdarma.

csob

Terénní programy

Smyslem terénních programů R-R je vyhledávat a kontaktovat zejména ženy poskytující placené sexuální služby v jejich pracovním prostředí (kluby, priváty, venkovní stanoviště aj.) a poskytovat jim dostupné služby. Služba usiluje zejména o snížení negativních sociálních a zdravotních důsledků spojených s poskytováním placených sexuálních služeb.

Cíle služby:

snižování rizik spojených s poskytováním placených sexuálních služeb prostřednictvím informací, preventivně – edukačního poradenství týkajícího se zásad bezpečnějšího sexu, bezpečnosti práce a jiných dle potřeb zájemkyně o službu/klientky;
empowerment žen - zplnomocňování a posilování klientek k vytváření vlastních limitů a hranic v profesi i v osobním životě (zásady profesionality při práci v sexbyznysu – např. jaké typy služeb chce/nechce žena poskytovat);
odkazování na návazné služby poradenských center R-R (či jiné služby dle potřeby klientky) – v centrech může být poskytnuto komplexnější poradenství, včetně pomoci při odchodu ze sexbyznysu. Cílem není motivovat ženy k odchodu ze sexbyznysu, ale nabízet pomoc a podporu i v tomto tématu. V případě jejich rozhodnutí odejít ze sexbyznysu nabízíme poradenství a terapeutické doprovázení.

Cílová skupina

Ženy starší 18 let (včetně), bez ohledu na jejich rasu, etnikum, národnost, sexuální orientaci, náboženství, původ a sociální situaci, které:

• pracují v sexbyznysu (ženy poskytující placené sexuální služby, tanečnice, striptérky, pornoherečky apod., dále jen sexuální pracovnice),
• se pohybují na scéně sexbyznysu (barmanky, manažerky).

Sekundární cílovou skupinou je:
• mužský personál, který se pohybuje na scéně sexbyznysu (např. manažeři, provozní, majitelé apod.).

Do cílové skupiny nepatří zákazníci sexuálních pracovnic. Terénní pracovnice je aktivně neoslovují. Pokud nás zákazníci kontaktují, je jim poskytnuto základní sociální poradenství a předání kontaktů na další služby dle jejich potřeb. Tato skupina může též využít základního poradenství poskytovaného po telefonu či emailem.

Principy a pravidla služby

• Služby terénního programu jsou dobrovolné a bezplatné.
• Zájemkyně o službu/Klientka nemusí čerpat všechny nabízené služby, sama si zvolí, kterých služeb využije a v jakém rozsahu. V rozhodování o směřování a cílech pomoci má klientka rozhodující slovo. Pracovnice R-R respektuje rozhodnutí klientek.
Poradenství může být poskytnuto anonymně (pod přezdívkou).
• Ze zdravotních služeb lze poskytnout ANONYMNĚ pouze vyšetření na HIV. Pro další vyšetření na pohlavně přenosné infekce je třeba identifikačních údajů klientky.
• Pracovnice R-R dodržuje MLČENLIVOST. Výsledky sděluje pouze testované osobě!
Klientka má právo vyjádřit nespokojenost s poskytnutou službou, přinášet návrhy, podněty ke zlepšení služeb či podat stížnost. Podrobné informace ke způsobu podání podnětů a stížností v českém jazyce, v ruštině, v angličtině.

Podrobnější informace o pravidlech služby terénních programů R-R naleznete v pravidlech terénních programů R-R dostupných v češtině, ruštině a angličtině.

V rámci terénních programů poskytujeme

Poradenství k bezpečnějšímu sexu a pro práci v sexbyznysu - např. jak snížit riziko protržení kondomu, co dělat, když kondom praskne aj.
Poradenství k osobní bezpečnosti a jak snížit rizika násilí.
Rychlotesty na HIV a syfilis z kapky krve z prstu, potvrzení o výsledku, předtestové a potestové poradenství.
• V případě výjezdu mobilní vyšetřovací jednotkou (sanita) můžeme nabídnout vyšetření na další pohlavně přenosné choroby (kapavka, chlamydie aj.), těhotenský test.
• V případě pozitivního nálezu zajišťujeme léčbu (předáváme léky), příp. pomáháme se zajištěním léčby (doprovod do léčebného zařízení).
Poradenství a předání informací vhodných pro řešení obtížné životní situace, základní dluhové a sociálně-právní poradenství, předání kontaktu na jiné pomáhající instituce dle potřeby klientky – př. azylové domy, občanské a dluhové poradny, úřady aj.
• Pomoc a podporu v tématech vztahujících se k sexbyznysu, které nemá klientka s kým sdílet.
Informační brožury a letáky, vizitky aj.
Prostředky prevence (kondomy, lubrikanty, orální roušky aj.)., menstruační houbičky aj.

Kde působíme

Týmy působí v 12 krajích ČR, a to přímo na scéně sexbyznysu (kluby, priváty, venkovní stanoviště apod.).
V Čechách v krajích: Praha, Středočeský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Ústecký, Jihočeský;
Na Moravě v krajích Jihomoravský, Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký a Vysočina.

Provozní doba terénních programů

Frekvence a délka výjezdů je přizpůsobena velikosti a množství nabídky sexuálních služeb v jednotlivém kraji a pohybuje se v rozmezí 2 až 9 výjezdů měsíčně, v délce cca 4 až 8 hod dle daného kraje, zejména ve večerních hodinách (př. od 18 do 01 hod).
Tým kontaktuje pravidelně podniky a lokality, kde se poskytují placené sexuální služby v daném regionu.
V některých krajích lze domluvit dobu výjezdu i v denních/odpoledních hodinách.

Máte zájem o naše služby? Domluvte si setkání u Vás, zavolejte nám nebo nám napište.

Frekvence terénních výjezdů týmů R-R v krajích (může se měnit v závislosti na financích)

Praha 8x měsíčně
Středočeský kraj 2x měsíčně
Ústecký kraj 6x měsíčně
Liberecký kraj 3x měsíčně
Královéhradecký kraj 1-2x měsíčně
Pardubický kraj 1-2x měsíčně
Kraj Vysočina 2x měsíčně
Jihomoravský kraj 5x měsíčně
Zlínský kraj 2x měsíčně
Olomoucký kraj 2x měsíčně
Moravskoslezský kraj 4-5x měsíčně
Jihočeský kraj 9x měsíčně

Kdo služby poskytuje

Terénní tým R-R je vždy minimálně dvoučlenný. Profesně se skládá ze sociální pracovnice a zdravotní sestry. Pracovnice R-R se mohou prokázat služební terénní průkazkou.

EasyCookieInfo

« Duben 2018 »
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Audio příběh