V roce 2015 nás podpořili

Grantoví dárci a nadace

Projekt

Poskytovatel

   

Obsah projektu

Nový start aneb Ze sexbyznysu na trh práce MPSV, OPLZZ, 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb esf Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Projekt Nový start se zaměřuje na rozvoj stávajících metod práce (terénní práce, poradenství, terapie) a jejich rozšíření (online poradenství, skupinová terapie) pro cílovou skupinu žen poskytujících placené sexuální služby.
NA CESTĚ K ROZVOJI – podpora dalšího vzdělávání v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA MPSV, OPLZZ, 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb esf Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Projekt je zaměřen na posílení profesionálních znalostí, kompetencí zaměstnankyň organizace, naplnění vzdělávacího plánu organizace a individuálních vzdělávacích plánů pracovníků směrem ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb, zavedení nových metod a technik práce v rámci poskytovaných sociálních služeb.
S tebou ne! aneb Prevence násilí na ženách v sexbyznyse NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA loga osf ng Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Výzkum zaměřený na násilí na ženách v SB, dále vznik podpůrných materiálů pro ženy ohrožené násilím nebo pro ty, které násilí zažily.
Právo na sex aneb intimní asistence pro potřebné Programu švýcarsko-české spolupráce - MFČR svycari Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. / Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. Výzkum zaměřený na násilí na ženách v SB, dále vznik podpůrných materiálů pro ženy ohrožené násilím nebo pro ty, které násilí zažily.
Online poradenství pro ženy pracující v SB FNNO loga fondnno nros partnestvi eeagrants mala rgb Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Rozvoj online poradenství - online poradna a chat pro ženy pracující v sexbyznysu.
Spojme se proti násilí na ženách v SB Dejme ženám šanci loga osf ng Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Výzkum zaměřený na strukturální násilí na ženách v SB, dále vznik podpůrných materiálů pro lepší spolupráci policie v ČR se ženami ze SB - cílem je snížení páchaného strukturálního násilí na ženách ze SB.
Prevence šíření pohlavně přenosných infekcí včetně HIV v Libereckém kraji Město Liberec   Projekt podpořilo Statutární město Liberec. Projekt je zaměřen na prevenci šíření pohlavně přenosných infekcí včetně HIV v Libereckém kraji.
Terénní práce v Pardubickém kraji KU Pardubice - odbor sociálních věcí   Projekt podpořil Pardubický kraj. Projekt je zaměřen na terénní práci v Pardubickém kraji.
Prevence šíření pohlavně přenosných infekcí včetně HIV v ústeckém kraji Ústecký kraj - zdravotnictví ustecky kraj Projekt podpořil Ústecký kraj. Projekt je zaměřen na prevenci šíření pohlavně přenosných infekcí včetně HIV v Ústeckém kraji.
Nejste na to samy Čechy KU Královéhradecký kraj   Projekt podpořil Královéhradecký kraj. Projekt je zaměřen na terénní práci v Královéhradeckém kraji.
Nejsme na to samy KU Libereckého kraje - MPSV   Projekt podpořil Liberecký kraj. Projekt je zaměřen na terénní práci v Libereckém kraji.
Nejsme na to samy KU Pardubického kraje - MPSV   Projekt podpořil Pardubický kraj. Projekt je zaměřen na terénní práci v Pardubickém kraji.
Nejsme na to samy KU Ústeckého kraje - MPSV ustecky kraj Projekt podpořil Ústecký kraj. Projekt je zaměřen na terénní práci v Ústeckém kraji.
Nejste na to samy Brno KU Jihomoravského kraje - MPSV logo jmk 2010 Projekt podpořil Jihomoravský kraj. Projekt je zaměřen na terénní práci v Jihomoravském kraji.
Brno poradna KU Jihomoravského kraje - MPSV logo jmk 2010 Projekt podpořil Jihomoravský kraj. Projekt je zaměřen na poskytování služby Odborné sociální poradenství v poradenském centru R-R Brno.
Terénní programy KU Moravskoslezského kraje - MPSV msk logo Projekt podpořil Moravskoslezský kraj. Projekt je zaměřen na terénní práci v Moravskoslezském kraji.
Nejsme na to samy KU Královéhradecký kraj - MPSV   Projekt podpořil Královéhradecký kraj. Projekt je zaměřen na terénní práci v Královéhradeckém kraji.
AIDScárky Hlavní město - Praha zdravotnictví 5 MHMP Projekt podpořilo Hlavní město Praha. Naší snahou a hlavním cílem je udržet dosažený standard zdravotnických služeb poskytovaných na území hlavního města Prahy, kde se nám zatím daří zachytit a léčit pohlavně přenosné infekce a zamezit jejich dalšímu šíření a udržet dosavadní nízkou incidenci HIV mezi sobami nabízejícími sexuální služby.
Jak jste na tom Pražané? aneb Evropský testovací týden v Praze Hlavní město - Praha zdravotnictví 5 MHMP Projekt podpořilo Hlavní město Praha. Projekt je zaměřen na zajištění celotýdenní nabídky bezplatného testování veřejnosti, resp. všem zájemcům a zájemkyním.
Podpora preventivního programu pro sexuální pracovnice ve 12 krajích ČR aneb Prostituční scéna bez HIV MZČR zdravotnictví MZ logo web Projekt byl řešen za finanční podpory dotačního programu MZ Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015. Projekt byl řešen za finanční podpory dotačního programu MZ Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015.
Je lépe vědět aneb Zpřístupnění bezplatného anonymního testování na HIV veřejnosti MZČR zdravotnictví MZ logo web Projekt byl řešen za finanční podpory dotačního programu MZ Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015. Projekt byl řešen za finanční podpory dotačního programu MZ Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015.
Rozkoš ve Dvoře Hlavní město - Praha Kultura 5 MHMP Projekt podpořilo Hlavní město Praha. Projekt pomohl Divadlu R-R k nastudování nových her a odehrání několika úspěšných her.
Snižování rizik spojených s prostitucí na Praze 7 MČ Praha 7 - odbor sociální a zdravotnictví Praha7 1 C Snižování rizik spojených s prostitucí na Praze 7 je realizováno za finanční podpory městské části Praha 7. Projekt zaměřený na podporu terénní práce na Praze 7 a Poradenského centra R-R Praha (klientky z P7).
Pražská kvítka MHMP (prevence kriminality) 5 MHMP Projekt podpořilo Hlavní město Praha. Běžný projekt zaměřený na prevenci kriminality - terénní práce a poradna, divadlo, 17. 12. atd.
Prevence kriminality u žen poskytujících placené sexuální služby MČ Praha 2 (prevence kriminality) logo praha2 Projekt byl realizován s finanční podporou Městské části Praha 2. Běžný projekt - prevence kriminality na Praze 2.
Násilí doma i na pracovišti aneb jak z toho ven MČ Praha 1 (sociální oblast) praha1 log Poskytovatelem příspěvku je Městská část Praha 1. Běžný projekt na terénní práci a poradenství na Praze 1.
Poradenské centrum R-R / Terénní programy R-R MHMP (terénní programy, sociální poradenství) 5 MHMP Projekt podpořilo Hlavní město Praha. Běžný projekt na Terénní program a soc. poradenství v Praze.
Krajská dotace - sociální služby Krajská dotace - sociální služby logo stredocesky kraj Tento Projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje. Běžný projekt na Terénní program ve Středočeském kraji.
Krajská dotace - sociální služby MHMP - krajská dotace 5 MHMP Projekt podpořilo Hlavní město Praha. Běžný projekt na Terénní program a soc. poradenství v Praze.
Terénní práce - subdodávky Prevent Strakonice subdodávky PREVENT (Individuální projekt na podporu SS v Jihočeském kraji III) subdodávky METHA (Individuální projekt na podporu SS v Jihočeském kraji III) esf Individuální projekt: Základní síť sociálních služeb v Jihočeském kraji III. Terénní program R-R byl podpořen z individuálního projektu na podporu sociálních služeb v Jihočeském kraji III. prostřednictvím subdodávek organizace Prevent Strakonice. Projekt zaměřen na terénní práci - vyhledávání a kontaktování žen, které poskytují placené sex. služby. Poskytování sociálního poradenství, zdrav. služeb a poradenství zaměřené na prevenci obchodu s lidmi.
Terénní práce - subdodávky METHA Jindřichův Hradec subdodávky METHA (Individuální projekt na podporu SS v Jihočeském kraji III) subdodávky METHA (Individuální projekt na podporu SS v Jihočeském kraji III) esf Individuální projekt: Základní síť sociálních služeb v Jihočeském kraji III. Terénní program R-R byl podpořen z individuálního projektu na podporu sociálních služeb v Jihočeském kraji III. prostřednictvím subdodávek organizace METHA Jindřichův Hradec. Projekt zaměřen na terénní práci - vyhledávání a kontaktování žen, které poskytují placené sex. služby. Poskytování sociálního poradenství, zdrav. služeb a poradenství zaměřené na prevenci obchodu s lidmi.
Terénní práce Strážný - subdodávky organizace JANA Domažlice subdodávky org. JANA ( Bavorská přeshraniční spolupráce)   Vlastní smlouva mezi Rozkoší bez Rizika a organizací JANA. Terénní práce - příhraniční oblast s Německem v oblasti Strážný a okolí. Poskytování soc. poradenství, zdrav. služeb a poradenství týkající se prevence obchodu s lidmi a prevence násilí.
Terénní práce R-R - Jihočeský kraj Jihočeský kraj - odbor soc. věcí a zdravotnictví jihocesky kraj Podpora sociální služby - terénní programy byl poskytnut z účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2015. Podpora sociální služby - terénní programy byl poskytnut z účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2015.
Terénní program R-R v Českých Budějovicích Magistrát České Budějovice cbudejovice Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice. Běžný projekt na terénní práci zaměřený na ženy, které pracují v sexbyznysu na území města České Budějovice. Jedná se o poskytování terénní práce, soc. poradenství a zdrav. služeb. Prevence obchodu s lidmi a prevence násilí.
Terénní program R-R v Českých Budějovicích II Magistrát České Budějovice cbudejovice Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice. Běžný projekt na terénní práci zaměřený na ženy, které pracují v sexbyznysu na území města České Budějovice. Jedná se o poskytování terénní práce, soc. poradenství a zdrav. služeb. Prevence obchodu s lidmi a prevence násilí.
Poradenské centrum R-R pro komerční sexuální pracovnice Magistrát České Budějovice cbudejovice Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice. Běžný projekt na terénní práci zaměřený na ženy, které pracují v sexbyznysu na území města České Budějovice. Jedná se o poskytování terénní práce, soc. poradenství a zdrav. služeb. Prevence obchodu s lidmi a prevence násilí.
Terénní programy Magistrát města Brna logo brno Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna. Projekt je zaměřen na terénní práci ve městě Brně.
Prevence sociálních rizik v sexbyznysu v Brně Magistrát města Brna logo brno Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna. Projekt je zaměřen na prevenci sociálních rizik v sexbyznysu cestou dokumentárního filmu o násilí v SB a poradenstvím skrze Internetovou poradnu R-R.
Respektovat a být respektován: prevence násilí na ženách v sexbyznyse Magistrát města Ostravy ostrava logo1 Projekt je realizován z finanční podpory statutárního města Ostrava. Projekt je zaměřen na terénní práci ve městě Ostrava a prevenci násilí na ženách v sexbzynyse.
ŠKOLA bez RIZIKA Československá obchodní banka, a. s.
csob
Tento projekt byl financován z grantu ČSOB z jejich programu ČSOB přátelská a odpovědná. Cílem tohoto projektu byla realizace primárně preventivních programů pro děti a mládež (13-26 let). Tyto programy byly zaměřeny na prevenci sociálně patologických jevů jako jsou časné mateřství (před 18 rokem věku), šikana, kyberšikana apod.

EasyCookieInfo